TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Thời khóa biểu

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM                         THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2SB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2SA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                            THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2SA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2TB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Thi thử

Hóa

(T.Thành)

(7-10h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                         THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.    LỚP LTĐH 2TA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Thi thử

Hóa

(T.Thành)

(7-10h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.     LỚP LTĐH 2TA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Thi thử

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Đức)

Anh

(C.Thủy)

Anh

(C.Thủy)

(7-10h)

HOTLINE: 0903322385

Liên hệ

 Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh ,P. 09,Q.5, TP. HCM ( ghi danh tại phòng C22).

 Hotline: (028)62 768 442 - 0903.322.385

 Email: thaydo385@gmail.com

 Thời gian làm việc:

 Từ: 7h00 - Đến 20h00

Tiêu đề

THÔNG TIN CUỐI WEBSITE

Facebook page

Copyright 2022 © Luyenthidaihoc.edu.vn - All rights reserved - Design by Webso.vn